Adresa: Hotel Tomis, Mamaia

0732.345.354

Urmareste-ne

Organizatia Patronala Mamaia Constanta

Organizatia Patronala Mamaia-Constanta s-a redefinit, s-a actualizat si s-a aliniat la cadrul legislativ si la necesitatile destinatiei pe care o reprezinta anul 2017, dupa un demers de mai bine de 8 luni de zile.

Acest demers a insemnat implicarea pro-activa si prezenta in echipa de management de proiect a tuturor membrilor, pentru a transforma vechea Asociatie Patronala Mamaia (infiintata in baza legii 26/2000) intr-o organizatie de patroni de active turistice, care sa aiba forta dialogului cu organismele statului, la nivel public si central, conform Legii dialogului Social, si care sa poata reprezenta cu success interesele destinatiei turistice in general, cat si interesele directe ale membrilor sai.

De altfel, demersurile facute de Asociatia Patronala Mamaia in cei mai bine de 20 de ani scursi de la infiintare, au fost actiuni ale unei organizatii patronale, conform legii 62/2011, si mai putin actiunile unei asociatii de profil.
Aceste demersuri au determinat efectiv schimbarea fetei turismului romanesc, si ne mandrim cu faptul ca daca avem in prezent o industrie de travel care capata un contur coerent, daca avem un cadru fiscal mai propice potentarii acestei ramuri economice strategice din Romania, se datoreaza intr-o mare parte si organizatiei noastre!
Ultimii ani au insemnat si un progres extraordinar pentru industria noastra, Asociatia Patronala Mamaia reusind, prin reprezentantii ei, sa contribuie semnificativ la:

 • Cota de TVA specifica ramurii, intai pentru pachetele cu cazarea inclusa si, ulterior, si pentru alimentatie publica, de numai 9%;
 • Introducerea unui Impozit specific idustriei (Legea 170/2016), care contribuie la reducerea evaziunii fiscale si la un impozit redus, care permite reinvestirea in active si servicii turistice din ce in ce mai calitative;
 • Infiintarea Ministerului Turismului;
 • Definirea Desinatiei Turistice si infiintarea Organizatiilor de Management al Destinatiei, cu legiferare specifica (Ordonanta Guvernului din data de 24 August 2017, de modificare a Ordonantei Guvernului nr.58/1998).

Pe langa aceste masuri legislative foarte importante pentru asigurarea unui mediu economic propice dezvoltarii turismului din Romania, asociatia (organizatia) noastra a reprezentat mereu interesele membrilor sai in relatia cu autoritatile locale, cat si in relatia cu organismele de control. De-a lungul timpului, s-au facut numeroase demersuri, la nivel local, dar si central, prin Federatia Patronatelor din Turismul Romanesc (federatia din care Asociatia Patronala Mamaia si acum Organizatia Patronala Mamaia Constanta face parte), cu privire la:

 • Rarirea controalelor din timpul varfului de sezon, realizarea de controale cu scop de preventie, inainte si la inceputul deschiderii sezonului estival, comasarea controalelor in comandamente comnue, astfel incat activitatea agentului economic sa nu fie intrerupta in mod repetat;
 • Reducerea turismului la negru, turismului cu cheia, apartamente operate mascat de persoane fizice s.a.;
 • Stoparea constructiilor abuzive pe plaja;
 • Pastrarea si dezvoltarea de spatii verzi in statiune;
 • Siguranta in statiune;
 • Curatenia in statiune;
 • Infrastructura turistica.

Tot in asigurarea functiei organizatiei de reprezentare a membrilor sai am avut si avem in vedere eficientizarea costurilor de operare prin avantaje comerciale obtinute de la furnizorii de utilitati, servicii si marfa, prin volumul mare pe care il putem garanta prin apartenenta la o organizatie:

In relatia cu furnizorii de utilitati – s-au realizat astfel de actiuni si s-au obtinut tarife preferentiale de la furnizorul de energie electrica, ENEL;
In relatia cu furnizorii de servicii – au avut si au loc prezentari de servicii in cadul organizatiei (companii de atragere fonduri europene, consultanta juridica, consultanta fiscala, IT, promovare, servicii de protectia muncii, servicii de educatie, spalatorie s.a.);
In relatia cu furnizorii de materii prime, marfuri si materiale – la acest capitol de cheltuielile de operare, extrem de important, Organizatia Patronala Mamaia-Constanta isi propune sa realizeze incepand cu anul urmator intalniri si negocieri cu diversi furnizori, astfel incat sa se stabileasca, pe categorii de produse, “Lista furnizorilor agreati de Organizatia Patronala Mamaia-Constanta”, iar intrarea acestor furnizori pe lista sa insemne avantaje competitive, financiare si contractuale pentru membrii nostri. In acest sens, se va desemna o comisie care va centraliza produsele si cantitatile pe care le consuma in decursul unui an de operare fiecare activ, pentru a putea stabili volumul total pe baza caruia vom putea negocia.
Apartenenta la Organizatia Patronala Mamaia-Constanta inseamna, inainte de toate, forta pe care o are unitatea, in comparatie cu o singura entitate! Membrii nostri trebuie sa stie ca, prin intrarea in organizatia noastra, vor gasi mereu un mediu activ, profesional, in care pot afla raspunsul la intrebari tipice industriei in care activeaza, si care ii framanta. De asemenea, pot stabili parteneriate cu membrii diversi ai organizatiei – tour-operatori, transportatori, baruri, restaurante, cluburi, structuri de primire turistica si alti prestatori de servicii din industrie.
Nu in ultimul rand, apartenenta la organizatia noastra inseamna si EDUCATIE. Organizatia noastra este reprezentata activ, prin Presedinte si Director Executiv, in CLDPS pentru formarea si dezvoltarea invatamantului profesional si invatamantului dual, Consiliul Consultativ al AJOFM (Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei de Munca), si in Consiliul Consultativ la nivel de ramura.


Reprezentare, Promovare, Susţinere şi protejare

Implementarea politicii de marketing

Crearea brand-ului destinaţiei turistice

SCOPUL ORGANIZAŢIEI PATRONALE

Organizaţia Patronală MAMAIA - Constanţa se constituie cu scopul de a participa activ la procesul de:

 • Reprezentare, Promovare, Susţinere şi protejarea intereselor profesionale şi specificul activităţilor membrilor săi – OPERATORII ECONOMICI DIN INDUSTRIA OSPITALITĂŢII (Hospitality Industry) din Staţiunea Mamaia şi Mun. Constanţa, incluzând HOTELURI, RESTAURANTE-BARURI precum şi restul operatorilor COMERCIANŢILOR şi PRESTATORILOR de servicii implicaţi în activităţile TURISTICE şi RECREATIVE, în relaţiile cu autorităţile publice, cu sindicatele şi cu alte persoane juridice şi fizice, în raport cu obiectul şi scopul lor de activitate, în plan naţional şi internaţional, potrivit prezentului Statut şi cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.
 • Implementarea politicii de marketing și gestionare coordonată a componentelor destinației turistice MAMAIA - Constanţa în vederea dezvoltării și valorificării potențialului turistic al acesteia în conformitate cu prevederile legale în domeniu avându-se în vedere:
  1) crearea brand-ului destinaţiei turistice prin consolidarea identităţii acesteia;
  2) identificarea factorilor diferenţiatori în plan competitiv şi prioritizarea acestora în vederea stabilirii avantajelor competitive ale destinaţiei turistice MAMAIA - Constanţa, respectiv a elaborării strategiei de marketing a destinaţiei turistice MAMAIA - Constanţa;

OBIECTIVELE ŞI ACTIVITĂŢILE ORGANIZAŢIEI PATRONALE

Obiectivele şi activităţile Organizaţiei Patronale MAMAIA – Constanţa
Obiective specifice:

 • Furnizarea de informaţii cu caracter statistic legate de destinaţia turistică MAMAIA - Constanţa
 • crearea unui cadru economico-social favorabil pentru competitivitatea destinației turistice MAMAIA – Constanţa
 • Facilitarea cooperării cu organisme, asociaţii, organizaţii patronale sau experţi în domenii conexe, precum şi schimbul de experienţă şi de informaţii între membrii săi şi aceste organisme;
 • Asigurarea unui înalt nivel de calificare profesională a membrilor săi, pentru a satisfice exigenţele specifice activităţii;
 • Definirea şi cunoaşterea regulilor şi principiilor deontologice ce guvernează activitatea specifică, în conformitate cu responsabilităţile şi demnitatea profesiei, şi vegherea menţinerii şi respectării acestora;
 • Întreprinderea permanenta de activităţi utile profesiei, constituidu-se într-un autentic centru de promovare, informare, documentare, schimb de experienţă, întâlniri interne şi internationale, formare şi perfecţionare;
 • Promovarea libertăţii comeţului;
 • Combaterea concurenţei neloiale;
 • Apărarea membrilor organizaţiei patronale împotriva abuzurilor autorităţilor statului, aceasta incluzând inclusiv formularea de acţiuni în instanţă, acţiuni de lobby şi de reprezentare la negocieri, conferinţe, mese rotunde şi orice alte forme premise de lege;
 • Intermedierea relaţiilor dintre membrii organizaţiei patronale sau dintre aceştia şi alţi agenţi economici din ţară sau străinătate;
 • Promovarea programelor de dezvoltare regionale, pentru atragerea de resurse de finanţare destinate întreprinderilor mici şi mijlocii;
 • Organizarea şi participarea la conferinţe, congrese, colocvii, seminarii, etc. cu caracter intern şi international, cu tematici din domeniul său de activitate sau domenii conexe;
 • Asigurarea editării publicaţiilor de specialitate, studiilor documentare etc. din domeniul său de activitate, prin intermediul firmelor specializate;
 • Emiterea de avize consultative la cererea instituţiilor de stat, a altor organizaţii şi organisme guvernamentale şi neguvernamentale cu privire la activitatea specifică;
 • Acţionează în toate domeniile pentru crearea unui mediu favorizant funcţionării, dezvoltării şi perfecţionării INDUSTRIEI OSPITALITĂŢII (Hospitality Industry) din Staţiunea Mamaia şi Mun. Constanţa;
 • Contribuie la stimularea şi promovarea relaţiilor economice şi a cooperarii între comercianţii şi prestatorii de servicii din INDUSTRIA OSPITALITĂŢII (Hospitality Industry) si domeniile conexe la nivel local, regional, naţional şi internaţional;
 • Realizează direct sau prin parteneri programe de formare profesională,  perfecţionare şi instruire;
 • Realizează analize, studii, sondaje de opinie, informări publice, studii de diagnoză şi prognoză, cursuri, seminarii, conferinţe, colocvii, târguri, topuri ale întreprinderilor la nivel local şi alte activităţi şi evenimente pentru comercianţii şi prestatorii de servicii din INDUSTRIA OSPITALITĂŢII (Hospitality Industry) sau în domeniile de interes ale patronatului, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare;
 • Participă activ la nivel local la dialogul social tripartit;
 • Poate acorda premii şi burse pentru întreprinzători;
 • Realizează orice alte activităţi şi servicii cerute de membrii lor, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.

Obiective de dezvoltare a destinatiei si produselor turistice:

 • Formarea de reţele de produse identificabile care să permită poziţionarea acestora prin canalele de promovare şi comercializare atât pe pieţele consacrate, câte şi pe pieţe noi;
 • Coordonarea de cercetări de piață, având ca obiectiv cresterea şi dezvoltarea destinaţiei, precum şi a calităţii produselor şi serviciilor din cadrul destinaţiei turistice MAMAIA – Constanţa;
 • Promovarea îmbunătățirii calității mediului înconjurător, a serviciilor și infrastructurii, impulsionarea și coordonarea eforturilor pentru dezvoltarea produselor, crearea și gestionarea unei imagini unitare la nivelul destinației turistice MAMAIA – Constanţa;
 • Promovarea conservării și îmbunătățirii atracțiilor turistice din cadrul destinației turistice MAMAIA – Constanţa;
 • Colaborarea cu sectorul privat şi cu autorităţile publice centrale şi locale pentru coordonarea campaniilor de dezvoltare a destinației turistice MAMAIA – Constanţa;
 • Încurajarea prin mijloace proprii a dezvoltării activităţilor specifice şi asigurarea cunoaşterii de către potenţialii beneficiari a produsului turistic şi posibilităţilor oferite;
 • Identificarea de forme de finanţare, rambursabile sau nerambursabile şi asistenţă în elaborarea şi/sau implementarea de proiecte în vederea accesării acestora.

Obiective de promovare:

 • Dezvoltarea şi valorificarea imaginii potenţialului turistic în general şi in mod special al destinaţiei turistice MAMAIA - Constanţa, în special în condiţiile sporirii substanţiale a aportului membrilor organizaţiei patronale la promovarea produsului turistic şi a mecanismului de piaţă liberă în România;
 • Colaborarea cu sectorul privat şi cu autorităţile publice centrale şi locale pentru coordonarea campaniilor de promovare a destinației turistice MAMAIA – Constanţa.

Totodată "Organizaţia Patronală MAMAIA - Constanţa":

 • reprezintă, promovează, susţin şi apără interesele economice, juridice şi sociale ale membrilor lor;
 • promovează concurenţa loială, în condiţiile legii;
 • desemnează, în condiţiile legii, reprezentanţi la negocierea şi încheierea contractelor colective de muncă, la alte tratative şi acorduri în relaţiile cu autorităţile publice şi cu sindicatele, precum şi în structurile bipartite şi tripartite de dialog social;
 • elaborează şi promovează coduri de conduită în afaceri;
 • promovează principiile responsabilităţii sociale;
 • asigură pentru membrii lor informarea, facilitarea de relaţii între aceştia, precum şi cu alte organizaţii, promovarea progresului managerial, servicii de consultanţă şi asistenţă de specialitate, inclusiv în domeniul ocupării şi formării profesionale, precum şi al sănătăţii şi securităţii în muncă;
 • la cererea membrilor acestora, au dreptul de a-i asista şi reprezenta în faţa instanţelor de judecată de toate gradele, a organelor de jurisdicţie, a altor instituţii sau autorităţi, prin apărători proprii sau aleşi;
 • elaborează şi implementează politici de ocupare şi plasare a forţei de muncă;
 • elaborează strategii şi politici de dezvoltare economico-socială la nivel sectorial şi naţional, în condiţiile legii;
 • Intermedierea relaţiilor dintre membrii organizaţiei patronale sau dintre aceştia şi alţi agenţi economici din ţară sau străinătate;
 • înfiinţează şi administrează, în condiţiile legii, în interesul membrilor lor, unităţi sociale, de cultură, învăţământ şi cercetare în domeniul propriu de interes, societăţi comerciale, de asigurări, precum şi bancă proprie.